छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Promotion Notices
Clear
मिती आ.ब पद सेवा समुह शाखा बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइवे बढुवा शाखा ८१-०७८/७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/जनरल बढुवा शाखा ८०-०७८/७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क तथ्याङ्क बढुवा शाखा ७९-२०७८/०७९
२०७८-१०-२८ ०७८/७९ उप-सचिव नेपाल लेखापरीक्षण लेखापरीक्षण बढुवा शाखा ७८-२०७८/०७९
२०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सर्भे बढुवा शाखा १२३/२०७८-०७९
२०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) शिक्षा शिक्षा प्रशासन बढुवा शाखा ४७/२०७८-०७९
२०७८-१०-२५ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) विविध सूचना प्रविधि निर्देशक बढुवा शाखा ४६/२०७८-०७९
२०७८-१०-२४ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) वन ने.पा. वा.ला. बढुवा शाखा ४५/२०७८-०७९
२०७८-१०-२३ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग एगृ इरिगेशन इन्जिनियरिङ्ग बढुवा शाखा ४०/२०७८-०७९
२०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग मेकानिकल/जनरल मेकानिकल बढुवा शाखा ३७/२०७८-०७९
२०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोलोजी बढुवा शाखा ३६/२०७८-०७९
२०७८-१०-२२ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ हाइड्रोपावर बढुवा शाखा ३५/२०७८-०७९
२०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/ इरिगेशन बढुवा शाखा ३४/२०७८-०७९
२०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट बढुवा शाखा ३३/२०७८-०७९
२०७८-१०-२१ ०७८/७९ उप-सचिव(प्रा.) इन्जिनियरिङ्ग सिभिल/स्यानिटरी बढुवा शाखा ३२/२०७८-०७९
Showing 16 to 30 of 262 records | Takes 0.22 seconds to load