साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
सुदुरपश्चिम प्रदेश कैलारी गाउँपालिका कैलाली Web Site kailarigaupalika@gmail.com 9858426145
सुदुरपश्चिम प्रदेश चुरे गाउँपालिका कैलाली Web Site chure.gaupalika@gmail.com 9848460012
सुदुरपश्चिम प्रदेश जानकी गाउँपालिका कैलाली Web Site janakiruralmun@gmail.com 091-500077
सुदुरपश्चिम प्रदेश जोशीपुर गाउँपालिका कैलाली Web Site joshipurmun@gmail.com 091-401102
सुदुरपश्चिम प्रदेश बर्दगोरिया गाउँपालिका कैलाली Web Site bardagoriyagaupalika2017@gmail.com 091-404089
सुदुरपश्चिम प्रदेश मोहन्याल गाउँपालिका कैलाली Web Site mohnyal.ga.pa@gmail.com 9858426759
सुदुरपश्चिम प्रदेश आदर्श गाउँपालिका डोटी Web Site aadarshmun@gmail.com 9848431638
सुदुरपश्चिम प्रदेश के.आई.सिं. गाउँपालिका डोटी Web Site kisingh.rm@gmail.com 9859005300
सुदुरपश्चिम प्रदेश जोरायल गाउँपालिका डोटी Web Site info@jorayalmun.gov.np 9749118051
१० सुदुरपश्चिम प्रदेश पूर्वीचौकी गाउँपालिका डोटी Web Site ito.purbichaukimun@gmail.com 9858485090
११ सुदुरपश्चिम प्रदेश बडीकेदार गाउँपालिका डोटी Web Site doti.badikedar@gmail.com 9858428000
१२ सुदुरपश्चिम प्रदेश बोगटान गाउँपालिका डोटी Web Site icto.bogatanmun@gmail.com 9865746187,
१३ सुदुरपश्चिम प्रदेश सायल गाउँपालिका डोटी Web Site sayal.doti@gmail.com 9858444666
१४ सुदुरपश्चिम प्रदेश चौरपाटी गाउँपालिका आछाम Web Site chaurpatigaupalika@gmail.com 9749650949
१५ सुदुरपश्चिम प्रदेश ढकारी गाउँपालिका आछाम Web Site ito.dhakarimun@gmail.com 9848458280
Showing 1 to 15 of 54 entries | Takes 0.15 seconds to render