हाईलाईट:
/ सम्पर्क

सम्पर्क

अध्यावधिक मिति २०८० श्रावण २ गते मंगलबार

सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

फोन:(+९७७) - ०१-४२००३१८, ४२००४३२, ४२००२९१
वेवसाईट: www.mofaga.gov.np
ईमेल: info@mofaga.gov.np
सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९
कर्मचारी सम्पर्क विवरण | शाखा महाशाखाको सम्पर्क