हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. मधेश प्रदेश बलान-विहुल गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@balanbihulmun.gov.np 9852660606
२. मधेश प्रदेश छिन्नमस्ता गाउँपालिका सप्तरी Web Site chhinnamasta.rmo.saptari@gmail.com 9852821567
३. मधेश प्रदेश रुपनी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rupanimun.gov.np 031-450035
४. मधेश प्रदेश तिरहुत गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@tirahutmun.gov.np 9852860107
५. मधेश प्रदेश कञ्चनरुप नगरपालिका सप्तरी Web Site kanchanrupmunicipality@gmail.com 031-560114
६. मधेश प्रदेश खडक नगरपालिका सप्तरी Web Site info@khadakmun.gov.np 031-540054
७. मधेश प्रदेश डाक्नेश्वरी नगरपालिका सप्तरी Web Site info@dakneshworimun.gov.np 9852822665
८. मधेश प्रदेश राजविराज नगरपालिका सप्तरी Web Site rajbirajmunsaptari@gmail.com 031-520703
९. मधेश प्रदेश बोदेबरसाईन नगरपालिका सप्तरी Web Site bodebarsainmun@gmail.com 9819912600
१०. मधेश प्रदेश सुरुगां नगरपालिका सप्तरी Web Site surungamun@gmail.com 9852821980
११. मधेश प्रदेश हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका सप्तरी Web Site ito.hanumannagarkankalinimun@gmail.com 031580119
१२. मधेश प्रदेश महादेवा गाउँपालिका सप्तरी Web Site mahadevarmun@gmail.com 9815729565
१३. मधेश प्रदेश राजगढ गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@rajgadhmun.gov.np 9801501142
१४. मधेश प्रदेश बिष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरी Web Site bishnupursaptari@gmail.com 9852822500
१५. मधेश प्रदेश तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका सप्तरी Web Site info@tilathikoiladimun.gov.np 9852822225
Showing 1 to 15 of 136 entries | Takes 0.14 seconds to render