हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१. लुम्बिनी प्रदेश नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्ला समन्वय समिति नवलपरासी (बर्दघाट... Web Site ddcnawalparasi@gmail.com 78520144
२. लुम्बिनी प्रदेश रूपन्देही जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देही Web Site rupandehi.ddc@gmail.com 071-521423
३. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तु Web Site dcckpl7@gmail.com 076-560027
४. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँची Web Site ddcarghakhanchi.gov.np 077-420229
५. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा जिल्ला समन्वय समिति पाल्पा Web Site palpaddc@gmail.com 75520424
६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी जिल्ला समन्वय समिति गुल्मी Web Site gulmiddc@gmail.com 079-520144
७. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा Web Site info@ddcrolpa.gov.np 086-440114
८. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान जिल्ला समन्वय समिति प्यूठान Web Site ddcpyuthan@gmail.com 086-420147
९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्ला समन्वय समिति दाङ्ग Web Site info@ddcdang.gov.np 082-560038
१०. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्ला समन्वय समिति बाँके Web Site info@ddcbanke.gov.np 081-520331
११. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया जिल्ला समन्वय समिति बर्दिया Web Site info@ddcbardiya.gov.np 084-420139
१२. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला समन्वय समिति रूकुम (पूर्व) Web Site dccrukumeast@gmail.com 088-413086
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.11 seconds to render