साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट ईमेल फोन एक्सन
1. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जिल्ला समन्वय समिति कैलाली Web Site info@ddckailali.gov.np 091-524747
2. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जिल्ला समन्वय समिति डोटी Web Site ddcdoti@mofald.gov.np 094-420156
3. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम जिल्ला समन्वय समिति आछाम Web Site info@ddcachham.gov.np 097-620144
4. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जिल्ला समन्वय समिति बाजुरा Web Site info@ddcbajura.gov.np 097-541134
5. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जिल्ला समन्वय समिति बझाङ Web Site info@ddcbajhang.gov.np 092-421057
6. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला जिल्ला समन्वय समिति दार्चुला Web Site 974950783
7. सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी जिल्ला समन्वय समिति बैतडी Web Site ddcbaitadi@gmail.com 095-520144
8. सुदूरपश्चिम प्रदेश डडेल्धुरा जिल्ला समन्वय समिति डडेलधुरा Web Site ddcdadeldhura@gmail.com 096-410144
9. सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुर Web Site info@ddckanchanpur.gov.np 099-521328
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.17 seconds to render