हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. मधेश प्रदेश जनकपुर उप-महानगरपालिका धनुषा Web Site info@janakpurmun.gov.np 041-520520
२. मधेश प्रदेश कलैया उप-महानगरपालिका बारा Web Site kalaiyamun@gmail.com 053-550135
३. मधेश प्रदेश जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका बारा Web Site jeetpursimarasubmetropolitan@gmail.com 053-412173
Showing 1 to 3 of 3 entries | Takes 1.03 seconds to render