हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१. कर्णाली प्रदेश खत्याड गाउँपालिका मुगु Web Site info@khatyadmun.gov.np 994870008
२. कर्णाली प्रदेश मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका मुगु Web Site info@mugumkarmarongmun.gov.np 9858322727
३. कर्णाली प्रदेश सोरु गाउँपालिका मुगु Web Site ito.sorumun@gmail.com 087-460081
४. कर्णाली प्रदेश काईके गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.kaikemun@gmail.com 9800598806
५. कर्णाली प्रदेश छार्का ताङसोङ गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.chharkatangsong.gov.np@gmail.com 087550063
६. कर्णाली प्रदेश जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा Web Site info@jagdullamun.gov.np 9858320620
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा Web Site info@dolpobuddhamun.gov.np 087550046
८. कर्णाली प्रदेश मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पा Web Site info@mudkechulamun.gov.np 9858390100
९. कर्णाली प्रदेश शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.shephoksundomun1@gmail.com 087-550162
१०. कर्णाली प्रदेश खार्पुनाथ गाउँपालिका हुम्ला Web Site kharpunathmun@gmail.com 9860759767
११. कर्णाली प्रदेश चंखेली गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@chankhelimun.gov.np 9851071615
१२. कर्णाली प्रदेश ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.tajakotmun@gmail.com 9851119292
१३. कर्णाली प्रदेश नाम्खा गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@namkhamun.gov.np 9868311973
१४. कर्णाली प्रदेश सर्केगाड गाउँपालिका हुम्ला Web Site sarkegadmun.ito@gmail.com 9867941411
१५. कर्णाली प्रदेश सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site info@simkotmun.gov.np 087-680094
Showing 1 to 15 of 54 entries | Takes 0.12 seconds to render