साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
कर्णाली मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका मुगु Web Site ito.mugumkarmarongmun@gmail.com
कर्णाली खत्याड गाउँपालिका मुगु Web Site khatyadgaupalika@gmail.com 9840153872
कर्णाली सोरु गाउँपालिका मुगु Web Site sorgaupalika2017@gmail.com 087-460081
कर्णाली शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.shephoksundomun1@gmail.com 087-550162
कर्णाली छार्का ताङसोङ गाउँपालिका डोल्पा Web Site charkatansong@gmail.com 087550063
कर्णाली मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.mudkechulamun@gmail.com 9858390100
कर्णाली काईके गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.kaikemun@gmail.com 9848293602
कर्णाली डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका डोल्पा Web Site ito.dolpobuddhamundolpa@gmail.com 087551013
कर्णाली जगदुल्ला गाउँपालिका डोल्पा Web Site jagadullarm@gmail.com 9858390128
१० कर्णाली नाम्खा गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.namkhamun@gmail.com 9843697622
११ कर्णाली अदानचुली गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.adanchulimun@gmail.com 9851078736
१२ कर्णाली ताँजाकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.tajakotmun@gmail.com 9851119292
१३ कर्णाली सिमकोट गाउँपालिका हुम्ला Web Site simkotruralmuncipality85@gmail.com 087-680094
१४ कर्णाली चंखेली गाउँपालिका हुम्ला Web Site ito.chankhelimun@gmail.com 9864954443
१५ कर्णाली सर्केगाड गाउँपालिका हुम्ला Web Site sarkegadmun.ito@gmail.com 9858390374
Showing 1 to 15 of 54 entries | Takes 0.13 seconds to render