हाईलाईट:
/ Local Level Contact स्थानीय तह

क्रस प्रदेश जिल्ला जिल्ला समन्वय समिति वेवसाईट कार्यालयको ईमेल फोन एक्सन
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुली Web Site dccsindhuli@gmail.com 47-520144
२. बागमती प्रदेश रामेछाप जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप Web Site ddcramechhap@gmail.com 048-540347
३. बागमती प्रदेश दोलखा जिल्ला समन्वय समिति दोलखा Web Site ict.ddcdolakha@gmail.com 049-421493
४. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोक Web Site ddcsindhupalchowk@gmail.com 011-620102
५. बागमती प्रदेश रसुवा जिल्ला समन्वय समिति रसुवा Web Site ddcrasuwa@gmail.com 010-540252
६. बागमती प्रदेश धादिङ जिल्ला समन्वय समिति धादिङ्ग Web Site ddcdhading@gmail.com 010-520144
७. बागमती प्रदेश नुवाकोट जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोट Web Site ddcnuwakot10@gmail.com 10-560197
८. बागमती प्रदेश काठमाण्डौं जिल्ला समन्वय समिति काठमाण्डौं Web Site info@ddcktm.gov.np 014254697
९. बागमती प्रदेश ललितपुर जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर Web Site info@ddclalitpur.gov.np 01-5523410
१०. बागमती प्रदेश भक्तपुर जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुर Web Site info@ddcbhaktapur.gov.np 01-6614826
११. बागमती प्रदेश काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलान्चोक Web Site info@ddckavre.gov.np 011-490427
१२. बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुर Web Site info@ddcmakawanpur.gov.np 057-525913
१३. बागमती प्रदेश चितवन जिल्ला समन्वय समिति चितवन Web Site ldo@ddcchitwan.gov.np 056-520147
Showing 1 to 13 of 13 entries | Takes 1 seconds to render