हाईलाईट:
/ महाशाखा / शाखाहरुको कार्यविवरण

महाशाखा / शाखाहरुको कार्यविवरण

अध्यावधिक मिति २०८० भाद्र २४ गते आइतबार

सङ्घीय मामिला महाशाखा

कर्मचारी प्रशासन महाशाखा

योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा

स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा

प्रशासन सुधार, जनशक्ति योजना तथा विकास महाशाखा

कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको)

पद अनुसारको कर्मचारीको कार्य विवरण ।

नोट:शाखाको कार्यविवरण हेर्नको लागि शाखाको नाममा क्लिक गर्नहोस् ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु