छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
गण्डकी प्रदेश अर्जुनचौपारी गाउँपालिका स्याङजा Web Site info@arjunchauparimun.gov.np 063422007
गण्डकी प्रदेश आँधिखोला गाउँपालिका स्याङजा Web Site andhikholarm@gmail.com 063-413000
गण्डकी प्रदेश कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङजा Web Site kaligandakiruralmunicipality@gmail.com 9856000071
गण्डकी प्रदेश फेदीखोला गाउँपालिका स्याङजा Web Site phedikhola174@gmail.com 063402073
गण्डकी प्रदेश बिरुवा गाउँपालिका स्याङजा Web Site biruwaruralmun@gmail.com 061-620914
गण्डकी प्रदेश हरिनास गाउँपालिका स्याङजा Web Site harinasruralmunicipality@gmail.com 9856036468
गण्डकी प्रदेश आँबुखैरेनी गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@aanbookhairenimun.gov.np 065-540082
गण्डकी प्रदेश ऋषिङ्ग गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@rishingmun.gov.np 065-620095
गण्डकी प्रदेश घिरिङ गाउँपालिका तनहुँ Web Site ghiringgaupalika@gmail.com 065-620008
१० गण्डकी प्रदेश देवघाट गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@devghatmun.gov.np 056-500072
११ गण्डकी प्रदेश म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँ Web Site myagderumun@gmail.com 065-400116
१२ गण्डकी प्रदेश बन्दिपुर गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@bandipurmun.gov.np 065-520123
१३ गण्डकी प्रदेश अजिरकोट गाउँपालिका गोरखा Web Site ajirkotrm@gmail.com 064-691170
१४ गण्डकी प्रदेश आरूघाट गाउँपालिका गोरखा Web Site rm.arughat@gmail.com 064-410044
१५ गण्डकी प्रदेश गण्डकी गाउँपालिका गोरखा Web Site info@gandakimun.gov.np 064-620062
Showing 1 to 15 of 58 entries | Takes 0.27 seconds to render