साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
गण्डकी प्रदेश कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्गजा Web Site kaligandakiruralmunicipality@gmail.com 9856000071
गण्डकी प्रदेश हरिनास गाउँपालिका स्याङ्गजा Web Site harinasruralmunicipality@gmail.com 9856036468
गण्डकी प्रदेश आँधिखोला गाउँपालिका स्याङ्गजा Web Site andhikholarm@gmail.com 063-413000
गण्डकी प्रदेश बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्गजा Web Site biruwaruralmun@gmail.com 061-620914
गण्डकी प्रदेश अर्जुनचौपारी गाउँपालिका स्याङ्गजा Web Site arjunchaupari11@gmail.com 063422007
गण्डकी प्रदेश फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्गजा Web Site info@phedikholamun.gov.np 9856066601
गण्डकी प्रदेश देवघाट गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@devghatmun.gov.np 056-500072
गण्डकी प्रदेश घिरिङ गाउँपालिका तनहुँ Web Site ghiringgaupalika@gmail.com 065-693681
गण्डकी प्रदेश बन्दिपुर गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@bandipurmun.gov.np 065-520123
१० गण्डकी प्रदेश ऋषिङ्ग गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@rishingmun.gov.np 065-620095
११ गण्डकी प्रदेश म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँ Web Site myagderumun@gmail.com 065-400116
१२ गण्डकी प्रदेश आँबुखैरेनी गाउँपालिका तनहुँ Web Site info@aanbookhairenimun.gov.np 065-540082
१३ गण्डकी प्रदेश धार्चे गाउँपालिका गोरखा Web Site ito.dharcherumun@gmail.com
१४ गण्डकी प्रदेश अजिरकोट गाउँपालिका गोरखा Web Site ajirkotrm@gmail.com 064-691170
१५ गण्डकी प्रदेश सिरानचोक गाउँपालिका गोरखा Web Site info@siranchowkmun.gov.np 064-691167
Showing 1 to 15 of 58 entries | Takes 0.13 seconds to render