हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. BAT37 काे शाखा अधिकृतहरुकाे पदस्थापन/कामकाज खटाइएकाे विवरण सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१-०१-०४
 
२. नवनियुक्त उपसचिव वा साे सरहका अधिकृतहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०१-०४
 
३. जानकारी गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु-१३७) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-०२
 
४. सम्वत् २०८१ वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रबन्ध सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-१२-३०
 
५. २०८१ बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला / स्थानीय तह ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-२७
 
६. लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार अन्य निकाय २०८०-१२-२२
 
७. स्थानीय तहको सडक अवस्था बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-१२-२०
 
८. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-२०
 
९. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५५, अङ्क २, पूर्णाङ्क १३८, २०८० मंसिर) प्रशासन पत्रिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-१२-१८
 
१०. बेरुजु फछर्यौट कार्ययोजना पठाईएको । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-१२-१५
 
११. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-१५
 
१२. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-१२-१५
 
१३. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-१३
 
१४. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-०८
 
१५. जानकारी गराउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-०६
 
जम्मा २८५६ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु