हाइलाइट:

माननीय मन्त्री

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ

सचिव

एकनारायण अर्याल

एकनारायण अर्याल

स्थानीय तहको केन्द्र तथा नाम परिवर्तनको विवरण हेर्नका लागी यहाँ Click गर्नुहोस