हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा ।

अन्य निकाय २०७९ श्रावण २५ गते बुधबार १४:२७:१७ बजे

सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । २०७९ श्रावण २५ गते बुधबार

थप सेवाकालीन तालिम