हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्धितिय श्रेणी)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ असार ९ गते बिहीबार १६:०५:५५ बजे

सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्धितिय श्रेणी)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्धितिय श्रेणी) २०७९ असार ९ गते बिहीबार

थप सेवाकालीन तालिम