हाईलाईट:
/ माननीय मन्त्री श्री भानुभक्त जाेशीज्यू मन्त्रालयमा पद बहाली गर्नुहुदै ।