हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१५१. मधेश प्रदेश सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५२. मधेश प्रदेश सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १८ गते बिहीबार २०८०-६-१८ विस्तृतमा
१५३. मधेश प्रदेश सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० मंसिर १५ गते शुक्रबार २०८०-८-१५ विस्तृतमा
१५४. मधेश प्रदेश सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५५. मधेश प्रदेश सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५६. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १५ गते सोमबार २०८०-६-१५ विस्तृतमा
१५७. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५८. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१५९. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१६०. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६१. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१६२. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१६३. मधेश प्रदेश सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
१६४. मधेश प्रदेश सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१६५. मधेश प्रदेश सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
१६६. मधेश प्रदेश सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६७. मधेश प्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१६८. मधेश प्रदेश सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१६९. मधेश प्रदेश सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१७०. मधेश प्रदेश सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
१७१. मधेश प्रदेश सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-२२ विस्तृतमा
१७२. मधेश प्रदेश सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१७३. मधेश प्रदेश धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
१७४. मधेश प्रदेश धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१७५. मधेश प्रदेश धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 151 to 175 of 753 entries | Takes 0.08 seconds to render