हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१२६. कोशी प्रदेश उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका, उदयपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२७. कोशी प्रदेश उदयपुर ताप्ली गाउँपालिका, उदयपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२८. कोशी प्रदेश उदयपुर रौतामाई गाउँपालिका, उदयपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१२९. कोशी प्रदेश उदयपुर लिम्चुङबुङ गाउँपालिका, उदयपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१३०. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१३१. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा खिजीदेम्वा गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१३२. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-५ विस्तृतमा
१३३. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा चिशंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३४. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा मानेभञ्याङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३५. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा मोलुङ गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३६. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१३७. कोशी प्रदेश ओखलढुंगा सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुंगा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१३८. मधेश प्रदेश सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन २ गते मंगलबार २०८०-६-२ विस्तृतमा
१३९. मधेश प्रदेश सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
१४०. मधेश प्रदेश सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१४१. मधेश प्रदेश सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १६ गते मंगलबार २०८०-६-१६ विस्तृतमा
१४२. मधेश प्रदेश सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१४३. मधेश प्रदेश सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१४४. मधेश प्रदेश सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२९ विस्तृतमा
१४५. मधेश प्रदेश सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन २९ गते सोमबार २०८०-६-२९ विस्तृतमा
१४६. मधेश प्रदेश सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
१४७. मधेश प्रदेश सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१४८. मधेश प्रदेश सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१४९. मधेश प्रदेश सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२४ विस्तृतमा
१५०. मधेश प्रदेश सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 126 to 150 of 753 entries | Takes 1.07 seconds to render