हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२०१. मधेश प्रदेश महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२०२. मधेश प्रदेश महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
२०३. मधेश प्रदेश महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२०४. मधेश प्रदेश महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२०५. मधेश प्रदेश महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १६ गते शनिबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
२०६. मधेश प्रदेश सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२०७. मधेश प्रदेश सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
२०८. मधेश प्रदेश सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२०९. मधेश प्रदेश सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२१०. मधेश प्रदेश सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२११. मधेश प्रदेश सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२१२. मधेश प्रदेश सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२१३. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२१४. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार २० गते बुधबार २०८०-६-१४ विस्तृतमा
२१५. मधेश प्रदेश सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८१ फाल्गुण ७ गते बुधबार २०८१-११-७ विस्तृतमा
२१६. मधेश प्रदेश सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२१७. मधेश प्रदेश सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार ३ गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
२१८. मधेश प्रदेश सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० चैत्र २५ गते आइतबार २०८०-१२-२५ विस्तृतमा
२१९. मधेश प्रदेश सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
२२०. मधेश प्रदेश सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२२१. मधेश प्रदेश सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२२२. मधेश प्रदेश सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
२२३. मधेश प्रदेश सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२२४. मधेश प्रदेश सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२२५. मधेश प्रदेश सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 201 to 225 of 753 entries | Takes 0.08 seconds to render