हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
७६. कोशी प्रदेश सुनसरी धरान उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७७. कोशी प्रदेश सुनसरी इनरुवा नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
७८. कोशी प्रदेश सुनसरी दुहवी नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७९. कोशी प्रदेश सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८०. कोशी प्रदेश सुनसरी रामधुनी नगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८१. कोशी प्रदेश सुनसरी कोशी गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
८२. कोशी प्रदेश सुनसरी गढी गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
८३. कोशी प्रदेश सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
८४. कोशी प्रदेश सुनसरी बर्जु गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
८५. कोशी प्रदेश सुनसरी भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ५ गते मंगलबार २०८०-३-६ विस्तृतमा
८६. कोशी प्रदेश सुनसरी हरिनगर गाउँपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
८७. कोशी प्रदेश मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८८. कोशी प्रदेश मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
८९. कोशी प्रदेश मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९०. कोशी प्रदेश मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२९ विस्तृतमा
९१. कोशी प्रदेश मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९२. कोशी प्रदेश मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९३. कोशी प्रदेश मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९४. कोशी प्रदेश मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
९५. कोशी प्रदेश मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१५ विस्तृतमा
९६. कोशी प्रदेश मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
९७. कोशी प्रदेश मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
९८. कोशी प्रदेश मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
९९. कोशी प्रदेश मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१००. कोशी प्रदेश मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
Showing 76 to 100 of 753 entries | Takes 1.19 seconds to render