हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५१. कोशी प्रदेश संखुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५२. कोशी प्रदेश संखुवासभा सिलीचोङ गाउँपालिका, संखुवासभा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१२ विस्तृतमा
५३. कोशी प्रदेश तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण ३२ गते बिहीबार २०८०-४-३२ विस्तृतमा
५४. कोशी प्रदेश तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
५५. कोशी प्रदेश तेह्रथुम आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार ३० गते शनिबार २०८०-३-३० विस्तृतमा
५६. कोशी प्रदेश तेह्रथुम छथर गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५७. कोशी प्रदेश तेह्रथुम फेदाप गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार ११ गते सोमबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
५८. कोशी प्रदेश तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपालिका, तेह्रथुम २०८०/८१ भएको २०८० असार २६ गते मंगलबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
५९. कोशी प्रदेश भोजपुर भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण ७ गते आइतबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
६०. कोशी प्रदेश भोजपुर षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
६१. कोशी प्रदेश भोजपुर अरुण गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
६२. कोशी प्रदेश भोजपुर आमचोक गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
६३. कोशी प्रदेश भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६४. कोशी प्रदेश भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
६५. कोशी प्रदेश भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६६. कोशी प्रदेश भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
६७. कोशी प्रदेश भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
६८. कोशी प्रदेश धनकुटा धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण २ गते मंगलबार २०८०-४-२ विस्तृतमा
६९. कोशी प्रदेश धनकुटा पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
७०. कोशी प्रदेश धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१७ विस्तृतमा
७१. कोशी प्रदेश धनकुटा सहिदभुमि गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
७२. कोशी प्रदेश धनकुटा चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
७३. कोशी प्रदेश धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
७४. कोशी प्रदेश धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटा २०८०/८१ भएको २०८० असार १९ गते मंगलबार २०८०-३-१९ विस्तृतमा
७५. कोशी प्रदेश सुनसरी इटहरी उप-महानगरपालिका, सुनसरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
Showing 51 to 75 of 753 entries | Takes 1.04 seconds to render