हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१७६. मधेश प्रदेश धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
१७७. मधेश प्रदेश धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१६ विस्तृतमा
१७८. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण १५ गते सोमबार २०८०-४-१७ विस्तृतमा
१७९. मधेश प्रदेश धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
१८०. मधेश प्रदेश धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार विस्तृतमा
१८१. मधेश प्रदेश धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ३१ गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१८२. मधेश प्रदेश धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० मंसिर १४ गते बिहीबार २०८०-८-१५ विस्तृतमा
१८३. मधेश प्रदेश धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-९-१५ विस्तृतमा
१८४. मधेश प्रदेश धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१८५. मधेश प्रदेश धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१८६. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-२४ विस्तृतमा
१८७. मधेश प्रदेश धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
१८८. मधेश प्रदेश धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार विस्तृतमा
१८९. मधेश प्रदेश धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
१९०. मधेश प्रदेश धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-५-३० विस्तृतमा
१९१. मधेश प्रदेश महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १५ गते शुक्रबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
१९२. मधेश प्रदेश महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-७ विस्तृतमा
१९३. मधेश प्रदेश महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१९४. मधेश प्रदेश महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-४-१३ विस्तृतमा
१९५. मधेश प्रदेश महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
१९६. मधेश प्रदेश महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
१९७. मधेश प्रदेश महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१९८. मधेश प्रदेश महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
१९९. मधेश प्रदेश महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-४-२५ विस्तृतमा
२००. मधेश प्रदेश महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
Showing 176 to 200 of 753 entries | Takes 0.08 seconds to render