हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७५२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
२२६. मधेश प्रदेश रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-४-२१ विस्तृतमा
२२७. मधेश प्रदेश रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२५ विस्तृतमा
२२८. मधेश प्रदेश रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
२२९. मधेश प्रदेश रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार विस्तृतमा
२३०. मधेश प्रदेश रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ७ गते बिहीबार २०८०-३-८ विस्तृतमा
२३१. मधेश प्रदेश रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२३२. मधेश प्रदेश रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० श्रावण २९ गते सोमबार २०८०-४-२९ विस्तृतमा
२३३. मधेश प्रदेश रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२३४. मधेश प्रदेश रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार २८ गते बिहीबार २०८०-३-२८ विस्तृतमा
२३५. मधेश प्रदेश रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
२३६. मधेश प्रदेश रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२३७. मधेश प्रदेश रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ नभएको विस्तृतमा
२३८. मधेश प्रदेश रौतहट बौधीमाई नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-३१ विस्तृतमा
२३९. मधेश प्रदेश रौतहट माधवनारायण नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १९ गते शुक्रबार २०८०-६-२२ विस्तृतमा
२४०. मधेश प्रदेश रौतहट मौलापुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२६ विस्तृतमा
२४१. मधेश प्रदेश रौतहट राजपुर नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
२४२. मधेश प्रदेश रौतहट वृन्दावन नगरपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
२४३. मधेश प्रदेश रौतहट यमुनामाई गाउँपालिका, रौतहट २०८०/८१ भएको २०८० आश्विन १८ गते बिहीबार २०८०-६-१८ विस्तृतमा
२४४. मधेश प्रदेश बारा कलैया उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ६ गते बुधबार २०८०-३-११ विस्तृतमा
२४५. मधेश प्रदेश बारा जितपुर-सिमरा उप-महानगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार २ गते शनिबार २०८०-३-१३ विस्तृतमा
२४६. मधेश प्रदेश बारा कोल्हवी नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-२० विस्तृतमा
२४७. मधेश प्रदेश बारा निजगढ नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ९ गते शनिबार २०८०-३-९ विस्तृतमा
२४८. मधेश प्रदेश बारा महागढीमाई नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार ८ गते शुक्रबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
२४९. मधेश प्रदेश बारा सिम्रौनगढ नगरपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-७-३ विस्तृतमा
२५०. मधेश प्रदेश बारा आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, बारा २०८०/८१ भएको २०८० असार १० गते आइतबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
Showing 226 to 250 of 753 entries | Takes 1.06 seconds to render