हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५३९   बजेट पेश नभएका: २१४

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
७०१. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुरा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७०२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-७ विस्तृतमा
७०३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा खप्तड छेडेदह गाउँपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
७०४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१३ विस्तृतमा
७०५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका, बाजुरा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७०६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८२ असार १० गते मंगलबार २०८२-३-१० विस्तृतमा
७०७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ जयपृथ्वी नगरपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ श्रावण ११ गते शुक्रबार २०८१-४-१८ विस्तृतमा
७०८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ बुंगल नगरपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७०९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ साईपाल गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७१०. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ केदारस्युँ गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७११. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-३० विस्तृतमा
७१२. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ छबिसपाथिभेरा गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७१३. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ तालकोट गाँउपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१६ विस्तृतमा
७१४. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ थलारा गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७१५. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ दुर्गाथली गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
७१६. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ मष्टा गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७१७. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ वित्थडचिर गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
७१८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बझाङ सूर्मा गाउँपालिका, बझाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार विस्तृतमा
७१९. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला महाकाली नगरपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
७२०. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला शैल्यशिखर नगरपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-६ विस्तृतमा
७२१. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला अपिहिमाल गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७२२. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला दुहुँ गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-७ विस्तृतमा
७२३. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला नौगाड गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७२४. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला व्याँस गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
७२५. सुदूरपश्चिम प्रदेश दार्चुला मार्मा गाउँपालिका, दार्चुला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
Showing 701 to 725 of 753 entries | Takes 0.18 seconds to render