हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५४०   बजेट पेश नभएका: २१३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५७६. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गुलरिया नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५७७. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
५७८. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५७९. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया मधुवन नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२९ विस्तृतमा
५८०. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया राजापुर नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
५८१. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बारबर्दिया नगरपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५८२. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया गेरुवा गाउँपालिका, बर्दिया २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५८३. लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया बढैयाताल गाउँपालिका, बर्दिया २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५८४. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५८५. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) भूमे गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५८६. लुम्बिनी प्रदेश रुकुम (पूर्वी भाग) सिस्ने गाउँपालिका, रुकुम (पूर्वी भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५८७. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
५८८. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५८९. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५९०. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५९१. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ५ गते बुधबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९३. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९४. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५९६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५९८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ४ गते मंगलबार २०८१-३-४ विस्तृतमा
५९९. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६००. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
Showing 576 to 600 of 753 entries | Takes 0.2 seconds to render