हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५४०   बजेट पेश नभएका: २१३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
६७६. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली जोशीपुर गाउँपालिका, कैलाली २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६७७. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली बर्दगोरिया गाउँपालिका, कैलाली २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
६७८. सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली मोहन्याल गाउँपालिका, कैलाली २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६७९. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२८ विस्तृतमा
६८०. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी शिखर नगरपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार ५ गते बुधबार २०८१-३-१७ विस्तृतमा
६८१. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी आदर्श गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६८२. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी के.आई.सिंह गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-३१ विस्तृतमा
६८३. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी जोरायल गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
६८४. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६८५. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बडीकेदार गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६८६. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६८७. सुदूरपश्चिम प्रदेश डोटी सायल गाउँपालिका, डोटी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६८८. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम कमलबजार नगरपालिका, अछाम २०८१/८२ भएको २०८१ श्रावण ३० गते बुधबार २०८१-४-३० विस्तृतमा
६८९. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम पंचदेवल विनायक नगरपालिका, अछाम २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
६९०. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मंगलसेन नगरपालिका, अछाम २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६९१. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम साँफेवगर नगरपालिका, अछाम २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
६९२. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम चौरपाटी गाउँपालिका, अछाम २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार विस्तृतमा
६९३. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम ढकारी गाउँपालिका, अछाम २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६९४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम तुर्माखाँद गाउँपालिका, अछाम २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६९५. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका, अछाम २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६९६. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम मेल्लेख गाउँपालिका, अछाम २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६९७. सुदूरपश्चिम प्रदेश अछाम रामारोशन गाउँपालिका, अछाम २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६९८. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६९९. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बडिमालिका नगरपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
७००. सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा बुढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
Showing 676 to 700 of 753 entries | Takes 0.19 seconds to render