हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५४०   बजेट पेश नभएका: २१३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
६०१. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-३१ विस्तृतमा
६०२. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-३० विस्तृतमा
६०३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६०४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६०५. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६०६. कर्णाली प्रदेश जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६०७. कर्णाली प्रदेश जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
६०८. कर्णाली प्रदेश जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६०९. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
६१०. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तिला गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६११. कर्णाली प्रदेश जुम्ला पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६१२. कर्णाली प्रदेश जुम्ला सिंजा गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६१३. कर्णाली प्रदेश जुम्ला हिमा गाउँपालिका, जुम्ला २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६१४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६१५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६१६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-७ विस्तृतमा
६१७. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६१८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
६१९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-२० विस्तृतमा
६२०. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६२१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६२२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
६२३. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) आठबिसकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
६२४. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६२५. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
Showing 601 to 625 of 753 entries | Takes 0.18 seconds to render