हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५४०   बजेट पेश नभएका: २१३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
६२६. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) त्रिवेणी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-७ विस्तृतमा
६२७. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) बाँफिकोट गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६२८. कर्णाली प्रदेश रुकुम (पश्चिम भाग) सानीभेरी गाउँपालिका, रुकुम (पश्चिम भाग) २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६२९. कर्णाली प्रदेश सल्यान बागचौर नगरपालिका, सल्यान २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६३०. कर्णाली प्रदेश सल्यान बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६३१. कर्णाली प्रदेश सल्यान शारदा नगरपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार ६ गते बिहीबार २०८१-३-७ विस्तृतमा
६३२. कर्णाली प्रदेश सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-४-२८ विस्तृतमा
६३३. कर्णाली प्रदेश सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६३४. कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६३५. कर्णाली प्रदेश सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
६३६. कर्णाली प्रदेश सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२५ विस्तृतमा
६३७. कर्णाली प्रदेश सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६३८. कर्णाली प्रदेश सल्यान दार्मा गाउँपालिका, सल्यान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६३९. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
६४०. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२८ विस्तृतमा
६४१. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६४२. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६४३. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
६४४. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
६४५. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६४६. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार २८ गते शुक्रबार २०८१-३-३१ विस्तृतमा
६४७. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका, सुर्खेत २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६४८. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६४९. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट नलगाड नगरपालिका, जाजरकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
६५०. कर्णाली प्रदेश जाजरकोट भेरी नगरपालिका, जाजरकोट २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
Showing 626 to 650 of 753 entries | Takes 0.16 seconds to render