हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५४०   बजेट पेश नभएका: २१३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५५१. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५५२. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान गौमुखी गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२३ विस्तृतमा
५५३. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२८ विस्तृतमा
५५४. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१८ विस्तृतमा
५५५. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५५६. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान माण्डवी गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-९ विस्तृतमा
५५७. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५५८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-११ विस्तृतमा
५५९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५६०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५६१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५६२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५६३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५६४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५६५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५६६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-१६ विस्तृतमा
५६७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२० विस्तृतमा
५६८. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नेपालगञ्ज उप-महानगरपालिका, बाँके २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२९ विस्तृतमा
५६९. लुम्बिनी प्रदेश बाँके कोहलपुर नगरपालिका, बाँके २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५७०. लुम्बिनी प्रदेश बाँके खजुरा गाउँपालिका, बाँके २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५७१. लुम्बिनी प्रदेश बाँके जानकी गाउँपालिका, बाँके २०८१/८२ भएको २०८१ असार २६ गते बुधबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
५७२. लुम्बिनी प्रदेश बाँके डुडुवा गाउँपालिका, बाँके २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५७३. लुम्बिनी प्रदेश बाँके नरैनापुर गाउँपालिका, बाँके २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१३ विस्तृतमा
५७४. लुम्बिनी प्रदेश बाँके बैजनाथ गाउँपालिका, बाँके २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५७५. लुम्बिनी प्रदेश बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका, बाँके २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१४ विस्तृतमा
Showing 551 to 575 of 753 entries | Takes 0.17 seconds to render