हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ५४०   बजेट पेश नभएका: २१३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
५२६. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५२७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१४ विस्तृतमा
५२८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रेसुंगा नगरपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५२९. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५३०. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२७ विस्तृतमा
५३१. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी गुल्मीदरबार गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५३२. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी चन्द्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५३३. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी छत्रकोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५३४. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१३ विस्तृतमा
५३५. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मदाने गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार ९ गते आइतबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५३६. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी मालिका गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२६ विस्तृतमा
५३७. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५३८. लुम्बिनी प्रदेश गुल्मी सत्यवती गाउँपालिका, गुल्मी २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५३९. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ८ गते शनिबार २०८१-३-८ विस्तृतमा
५४०. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५४१. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५४२. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा परिवर्तन गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५४३. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा माडी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५४४. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५४५. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा लुङग्री गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार विस्तृतमा
५४६. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा गंगादेव गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५४७. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार ७ गते शुक्रबार २०८१-३-२८ विस्तृतमा
५४८. लुम्बिनी प्रदेश रोल्पा सुनिल स्मृति गाउँपालिका, रोल्पा २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-१० विस्तृतमा
५४९. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान प्यूठान नगरपालिका, प्यूठान २०८१/८२ नभएको विस्तृतमा
५५०. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्यूठान २०८१/८२ भएको २०८१ असार १० गते सोमबार २०८१-३-२५ विस्तृतमा
Showing 526 to 550 of 753 entries | Takes 0.16 seconds to render