छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ परिपत्र/निर्देशन

सूचना पठाइएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ बैशाख १३ गते मंगलबार १२:४७:३३ बजे

सूचना पठाइएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप परिपत्र/निर्देशन