हाईलाईट:
/ परिपत्र/निर्देशन

अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८० चैत्र ८ गते बिहीबार १२:५५:५१ बजे

अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । २०८० चैत्र ८ गते बिहीबार

थप परिपत्र/निर्देशन