हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

संघीय निजामती सेवाका रा.प.अनं. प्रथम/द्वितिय श्रेणीका नवनियुक्त कर्मचारीहरुका लागि सेवाप्रवेश प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१ बैशाख ६ गते बिहीबार १७:०१:२६ बजे

संघीय निजामती सेवाका रा.प.अनं. प्रथम/द्वितिय श्रेणीका नवनियुक्त कर्मचारीहरुका लागि सेवाप्रवेश प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. संघीय निजामती सेवाका रा.प.अनं. प्रथम/द्वितिय श्रेणीका नवनियुक्त कर्मचारीहरुका लागि सेवाप्रवेश प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना २०८१ बैशाख ६ गते बिहीबार
२. संघमा कार्यरत निजामती सेवाका रा.प.अनं. प्रथम/द्वितिय श्रेणीका कर्मचारीहरुको लागि (७ दिनको) सेवाप्रवेश प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम २०८१ बैशाख ९ गते आइतबार

थप सूचना/समाचार