हाईलाईट:
/ सूचना/समाचार

नवनियुक्त उपसचिव वा साे सरहका अधिकृतहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१ बैशाख ४ गते मंगलबार १२:०१:४१ बजे

नवनियुक्त उपसचिव वा साे सरहका अधिकृतहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नवनियुक्त उपसचिव वा साे सरहका अधिकृतहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । २०८१ बैशाख ४ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार