हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
४६. 2024 2nd KOICA Scholarship Program छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
४७. वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
४८. Australia Awards Scholarships 2025 को English Language Test को Valid date सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२१
 
४९. सहयाेग तथा समन्वय सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
५०. मानव अधिकार सम्वन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-२०
 
५१. प्रेस विज्ञप्ति । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०८०-११-१८
 
५२. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१८
 
५३. प्रतिभा डवली कार्यक्रममा आइडिया पेश गर्ने अवधि थप गरिएको सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-११-१७
 
५४. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१७
 
५५. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रावृत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-१७
 
५६. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
५७. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
५८. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
५९. जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
६०. जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-१४
 
जम्मा २८७९ मध्ये ४६ देखि ६० सम्मका अभिलेखहरु