हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३१. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-२०
 
३२. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५५, अङ्क २, पूर्णाङ्क १३८, २०८० मंसिर) प्रशासन पत्रिका प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-१२-१८
 
३३. बेरुजु फछर्यौट कार्ययोजना पठाईएको । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०८०-१२-१५
 
३४. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-१५
 
३५. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्तिको लागि दरखास्त दिने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८०-१२-१५
 
३६. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-१३
 
३७. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-०८
 
३८. जानकारी गराउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-०६
 
३९. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१२-०५
 
४०. विश्‍व उपभोक्ता दिवस, २०८० मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-०४
 
४१. प्रशासन पत्रिका (जर्नल) १३९ औं अङ्कको लागि लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०८०-१२-०२
 
४२. परीपत्र सम्बन्धमा (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०८०-११-३०
 
४३. सुझाव उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०८०-११-२३
 
४४. KOICA Scholarships 2024 छात्रवृत्तिमा लगि निवेदन आह्वान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
४५. वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आह्वान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-२२
 
जम्मा २८७९ मध्ये ३१ देखि ४५ सम्मका अभिलेखहरु