हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
६१. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०८०-११-१०
 
६२. निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०८
 
६३. सडक दुर्घटना न्युनीकरण सम्वन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०८
 
६४. आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०८
 
६५. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बम्धमा सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०४
 
६६. वैदेशिक अध्ययन । तालिम छात्रवृित्तमा मनाेनयन गर्ने सम्वन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०४
 
६७. सार्वजानिक सूचना सूचना/समाचार सङ्घीय मामिला महाशाखा २०८०-११-०३
 
६८. Australia Awards Scholarships 2025 छात्रावृत्तिका लागि निवेदन आह्वान । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०३
 
६९. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार बढुवा शाखा २०८०-११-०३
 
७०. समन्वय । सहजिकरण सम्बन्धमा परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-११-०२
 
७१. लोक सेवा आयोगको मिति २०८०।११।०२ मा सिफारिस अधिकृत पदका उम्मेदवारहरुको लागि सुचना सूचना/समाचार सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८०-११-०२
 
७२. वैदेशिक अध्ययन ।तालिम छात्रवत्तिमा मनाेनयन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-११-०१
 
७३. जानकारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२९
 
७४. जग्गाको विवरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१०-२९
 
७५. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा. प. तृतीय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८०-१०-२८
 
जम्मा २८७९ मध्ये ६१ देखि ७५ सम्मका अभिलेखहरु