हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१६. राष्ट्रसेवक कर्मचारीकाे लागि प्रतिभा डवली कार्यक्रमको संक्षिप्त सूचिनतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार कर्मचारी कल्याण शाखा २०८१-०१-१७
 
१७. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१७
 
१८. स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम (LISP ) सञ्‍चालनको लागि स्थानीय तह छनौट सम्बन्धी आशयपत्र आव्हानको सूचना परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०८१-०१-१७
 
१९. अभिमुखिकरण तालिम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०१-१६
 
२०. जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१४
 
२१. जानकारी सम्बन्धमा (सबै स्थानीय तह) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-१३
 
२२. २०८० साल माघ १ गते देखि २०८० साल चैत्र मसान्त सम्म सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०१-१२
 
२३. संघीय निजामती सेवाका रा.प.अनं. प्रथम/द्वितिय श्रेणीका नवनियुक्त कर्मचारीहरुका लागि सेवाप्रवेश प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार सूचना तथा प्रविधि शाखा २०८१-०१-०६
 
२४. BAT37 काे शाखा अधिकृतहरुकाे पदस्थापन/कामकाज खटाइएकाे विवरण सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०८१-०१-०४
 
२५. नवनियुक्त उपसचिव वा साे सरहका अधिकृतहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धमा । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०८१-०१-०४
 
२६. जानकारी गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु-१३७) सूचना/समाचार स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८१-०१-०२
 
२७. सम्वत् २०८१ वैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा प्रबन्ध सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०८०-१२-३०
 
२८. २०८१ बैशाख १५ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित जिल्ला / स्थानीय तह ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०८०-१२-२७
 
२९. लेख / रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार अन्य निकाय २०८०-१२-२२
 
३०. स्थानीय तहको सडक अवस्था बारे । (श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०८०-१२-२०
 
जम्मा २८७९ मध्ये १६ देखि ३० सम्मका अभिलेखहरु