हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७६. कोशी प्रदेश केपिलासगढी गाउँपालिका खोटाङ Web Site kepilasmun@gmail.com 9849685297
७७. कोशी प्रदेश ऐसेलुखर्क गाउँपालिका खोटाङ Web Site info@aiselukharkamun.gov.np 036411103
७८. कोशी प्रदेश उदयपुरगढी गाउँपालिका उदयपुर Web Site udayapurgadhirm@gmail.com 9844867979
७९. कोशी प्रदेश ताप्ली गाउँपालिका उदयपुर Web Site ict.taplimun@gmail.com 035-691336
८०. कोशी प्रदेश रौतामाई गाउँपालिका उदयपुर Web Site ito.rautamaimun@gmail.com 9842118673
८१. कोशी प्रदेश लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर Web Site ito.limchunbunmun@gmail.com 9852829101
८२. कोशी प्रदेश खिजीदेम्वा गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@khijidembamun.gov.np 9743001361
८३. कोशी प्रदेश चम्पादेवी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site champadevirm@gmail.com 9851002969
८४. कोशी प्रदेश चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@chishankhugadhimun.gov.np 9852855564
८५. कोशी प्रदेश मानेभञ्याङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@manebhanjyangmun.gov.np 9852820002
८६. कोशी प्रदेश मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site molungrm@gmail.com 9841328138
८७. कोशी प्रदेश लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@likhumunokhaldhunga.gov.np 9852842142
८८. कोशी प्रदेश सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@sunkoshimunokhaldhunga.gov.np 9852842203
Showing 76 to 88 of 88 entries | Takes 1.08 seconds to render