छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
७६ प्रदेश नं. १ वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङ Web Site info@barahapokharimun.gov.np 9852849903
७७ प्रदेश नं. १ साकेला गाउँपालिका खोटाङ Web Site ito.sakelarmun@gmail.com 9843358296
७८ प्रदेश नं. १ उदयपुरगढी गाउँपालिका उदयपुर Web Site udayapurgadhirm@gmail.com 9844867979
७९ प्रदेश नं. १ ताप्ली गाउँपालिका उदयपुर Web Site ict.taplimun@gmail.com 035-691336
८० प्रदेश नं. १ रौतामाई गाउँपालिका उदयपुर Web Site rautamairm@gmail.com 9842118673
८१ प्रदेश नं. १ लिम्चुङबुङ गाउँपालिका उदयपुर Web Site ito.limchunbunmun@gmail.com 9852829101
८२ प्रदेश नं. १ खिजीदेम्वा गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@khijidembamun.gov.np 9743001361
८३ प्रदेश नं. १ चम्पादेवी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site ito.champadevimun@gmail.com 9851061684
८४ प्रदेश नं. १ चिशंखुगढी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@chishankhugadhimun.gov.np 9852855564
८५ प्रदेश नं. १ मानेभञ्याङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@manebhanjyangmun.gov.np 9852820002
८६ प्रदेश नं. १ मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site molungrm@gmail.com 9841535837
८७ प्रदेश नं. १ लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site info@likhumunokhaldhunga.gov.np 9852842142
८८ प्रदेश नं. १ सुनकोशी गाउँपालिका ओखलढुंगा Web Site sunkoshee@gmail.com 9852842203
Showing 76 to 88 of 88 entries | Takes 0.24 seconds to render