हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. कोशी प्रदेश साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा Web Site sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.com 025-400086
४७. कोशी प्रदेश चौबिसे गाउँपालिका धनकुटा Web Site chaubisegapa@gmail.com 026-411031
४८. कोशी प्रदेश सहिदभुमि गाउँपालिका धनकुटा Web Site sahidbhumirural@gmail.com 9842080705
४९. कोशी प्रदेश कोशी गाउँपालिका सुनसरी Web Site koshigaupalika@gmail.com 025-401066
५०. कोशी प्रदेश गढी गाउँपालिका सुनसरी Web Site ito.gadhiruralmuncipality@gmail.com 0
५१. कोशी प्रदेश देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी Web Site dewanganjmun@gmail.com 9816387576
५२. कोशी प्रदेश बर्जु गाउँपालिका सुनसरी Web Site info@barjumun.gov.np 9852070720
५३. कोशी प्रदेश भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरी Web Site bhokrahanarsingh.gapa@gmail.com 9852041377
५४. कोशी प्रदेश हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी Web Site harinagargapa@gmail.com 9852038096
५५. कोशी प्रदेश कटहरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kataharigaupalika@gmail.com 021-404100
५६. कोशी प्रदेश कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kanepokharirmun@gmail.com 021-585155
५७. कोशी प्रदेश मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङ Web Site miklajungrmun@gmail.com 021-400001
५८. कोशी प्रदेश जहदा गाउँपालिका मोरङ Web Site jahadagaupalika@gmail.com 9805308109
५९. कोशी प्रदेश धनपालथान गाउँपालिका मोरङ Web Site info@dhanapalthanmun.gov.np 021-565122
६०. कोशी प्रदेश बुढीगंगा गाउँपालिका मोरङ Web Site buddhigangamun@gmail.com 9851043855
Showing 46 to 60 of 88 entries | Takes 1.2 seconds to render