छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ प्रदेश नं. १ चौबिसे गाउँपालिका धनकुटा Web Site chaubisegapa@gmail.com 026-411031
४७ प्रदेश नं. १ छथर जोरपाटी गाउँपालिका धनकुटा Web Site info@chhatharjorpatimun.gov.np 026-404196
४८ प्रदेश नं. १ साँगुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा Web Site sangurigadhi.ruralmundkt@gmail.com 025-400086
४९ प्रदेश नं. १ कोशी गाउँपालिका सुनसरी Web Site koshigaupalika@gmail.com 025-401066
५० प्रदेश नं. १ गढी गाउँपालिका सुनसरी Web Site ito.gadhiruralmuncipality@gmail.com 0
५१ प्रदेश नं. १ देवानगञ्ज गाउँपालिका सुनसरी Web Site dewanganjmun@gmail.com 9816387576
५२ प्रदेश नं. १ बर्जु गाउँपालिका सुनसरी Web Site info@barjumun.gov.np 9807313730
५३ प्रदेश नं. १ भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका सुनसरी Web Site bhokrahanarsingh.gapa@gmail.com 9852041377
५४ प्रदेश नं. १ हरिनगर गाउँपालिका सुनसरी Web Site harinagargapa@gmail.com 9842438096
५५ प्रदेश नं. १ कटहरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kataharigaupalika@gmail.com 021-404100
५६ प्रदेश नं. १ कानेपोखरी गाउँपालिका मोरङ Web Site kanepokharirmun@gmail.com 021-585155
५७ प्रदेश नं. १ केराबारी गाउँपालिका मोरङ Web Site info@kerabarimun.gov.np 021-403110
५८ प्रदेश नं. १ ग्रामथान गाउँपालिका मोरङ Web Site info@gramthanmun.gov.np 9819012366
५९ प्रदेश नं. १ जहदा गाउँपालिका मोरङ Web Site jahadagaupalika@gmail.com 9852044821
६० प्रदेश नं. १ धनपालथान गाउँपालिका मोरङ Web Site info@dhanapalthanmun.gov.np 021-565122
Showing 46 to 60 of 88 entries | Takes 0.25 seconds to render