हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
१६. कोशी प्रदेश चुलाचुली गाउँपालिका इलाम Web Site chulachuli.ruralmunicipality@gmail.com 9746872425
१७. कोशी प्रदेश सन्दकपुर गाउँपालिका इलाम Web Site sandakpurrm@gmail.com 9801451741
१८. कोशी प्रदेश रोङ गाउँपालिका इलाम Web Site info@rongmun.gov.np 9852042020
१९. कोशी प्रदेश माङसेबुङ गाउँपालिका इलाम Web Site mangsebung.ruralmun@gmail.com 9852685445
२०. कोशी प्रदेश माईजोगमाई गाउँपालिका इलाम Web Site info@maijogmaimun.gov.np 027-411044
२१. कोशी प्रदेश फाकफोकथुम गाउँपालिका इलाम Web Site phakphokthum.ruralmunicipality@gmail.com ०२७६९१४११
२२. कोशी प्रदेश कचनकवल गाउँपालिका झापा Web Site kachankawala@gmail.com 9852655210
२३. कोशी प्रदेश कमल गाउँपालिका झापा Web Site info@kamalmun.gov.np 023-475081
२४. कोशी प्रदेश गौरिगंज गाउँपालिका झापा Web Site info@gaurigunjmun.gov.np 023-412044
२५. कोशी प्रदेश झापा गाउँपालिका झापा Web Site info@jhapamun.gov.np 9852630900
२६. कोशी प्रदेश बाह्रदशी गाउँपालिका झापा Web Site bahradashirm@gmail.com 9824002677
२७. कोशी प्रदेश बुद्धशान्ति गाउँपालिका झापा Web Site buddhashantimun@gmail.com 023-555044
२८. कोशी प्रदेश हल्दिबारी गाउँपालिका झापा Web Site haldibariruralmunicipality123@gmail.com 9818957218
२९. कोशी प्रदेश चिचिला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site info@chichilamun.gov.np 021-620770
३०. कोशी प्रदेश भोटखोला गाउँपालिका संखुवासभा Web Site bhotkholamun@gmail.com 9852086530
Showing 16 to 30 of 88 entries | Takes 1.04 seconds to render