हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१. कोशी प्रदेश मकालु गाउँपालिका संखुवासभा Web Site gaupalikamakalu@gmail.com 9752006670
३२. कोशी प्रदेश सभापोखरी गाउँपालिका संखुवासभा Web Site savapokharimun@gmail.com 029-413090
३३. कोशी प्रदेश सिलीचोङ गाउँपालिका संखुवासभा Web Site silichonggp74@gmail.com 9752006775
३४. कोशी प्रदेश फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@phedapmun.gov.np 9852080600
३५. कोशी प्रदेश मेन्छयायेम गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site info@menchhayayemmun.gov.np 9852082777
३६. कोशी प्रदेश छथर गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site chhathargaupalika@gmail.com 026420099
३७. कोशी प्रदेश आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम Web Site aathraigaupalika1@gmail.com 9852684324
३८. कोशी प्रदेश अरुण गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@arunmun.gov.np 9860604650
३९. कोशी प्रदेश आमचोक गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@aamchowkmun.gov.np 9852081336
४०. कोशी प्रदेश टेम्केमैयुङ गाउँपालिका भोजपुर Web Site temkemunbhp@gmail.com 9852052995
४१. कोशी प्रदेश पौवादुङ्मा गाउँपालिका भोजपुर Web Site info@pauwadungmamun.gov.np 9852075800
४२. कोशी प्रदेश रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुर Web Site ramprasadrai.rm@gmail.com 9852073886,
४३. कोशी प्रदेश साल्पासिलिछो गाउँपालिका भोजपुर Web Site salpasilichhoruralmunicipality@gmail.com 9818425952
४४. कोशी प्रदेश हतुवागढी गाउँपालिका भोजपुर Web Site ito.hatuwagadhimun@gmail.com 029-412026
४५. कोशी प्रदेश सहिदभुमि गाउँपालिका धनकुटा Web Site sahidbhumirural@gmail.com 9842080705
Showing 31 to 45 of 88 entries | Takes 1.07 seconds to render