हाईलाईट:
/ ऐन

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५

मन्त्रालय २०७६ माघ २७ गते सोमबार २१:५३:२६ बजे

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ २०७६ माघ २७ गते सोमबार

थप ऐन