साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईएको । (श्री नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ असार २३ गते बिहीबार २०:२३:२८ बजे

सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईएको । (श्री नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप सेवाकालीन तालिम