छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६ गण्डकी प्रदेश धवलागिरी गाउँपालिका म्याग्दी Web Site dhawalagirigapa@gmail.com 9857675987
४७ गण्डकी प्रदेश मंगला गाउँपालिका म्याग्दी Web Site info@mangalamun.gov.np 9857642642,
४८ गण्डकी प्रदेश मालिका गाउँपालिका म्याग्दी Web Site malikamunmyagdi@gmail.com 069420020
४९ गण्डकी प्रदेश रघुगंगा गाउँपालिका म्याग्दी Web Site raghugangagapa@gmail.com 9851040280
५० गण्डकी प्रदेश घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site info@gharapjhongmun.gov.np 069-440016
५१ गण्डकी प्रदेश थासाङ गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site thasangmun@gmail.com 9857650512
५२ गण्डकी प्रदेश लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site loghekardamodarkundamun@gmail.com 9857639999
५३ गण्डकी प्रदेश लोमन्थाङ गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site lomanthanggaupalika@gmail.com 9857630330
५४ गण्डकी प्रदेश वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site info@varagungmuktichhetramun.gov.np 069421001
५५ गण्डकी प्रदेश बौदीकाली गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site baudikalimun@gmail.com 9857046264
५६ गण्डकी प्रदेश बुलिङटार गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@bulingtarmun.gov.np 9857070107
५७ गण्डकी प्रदेश बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@binayitribenimun.gov.np 078-416182,078416185
५८ गण्डकी प्रदेश हुप्सेकोट गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site hupsekotrmun@gmail.com 9857087300
Showing 46 to 58 of 58 entries | Takes 0.23 seconds to render