हाईलाईट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
४६. गण्डकी प्रदेश मंगला गाउँपालिका म्याग्दी Web Site info@mangalamun.gov.np 9857642642,
४७. गण्डकी प्रदेश मालिका गाउँपालिका म्याग्दी Web Site malikamunmyagdi@gmail.com 069420020
४८. गण्डकी प्रदेश रघुगंगा गाउँपालिका म्याग्दी Web Site raghugangagapa@gmail.com 9851040280
४९. गण्डकी प्रदेश अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दी Web Site info@annapurnamunmyagdi.gov.np 9857683810
५०. गण्डकी प्रदेश थासाङ गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site thasangmun@gmail.com 9857650512
५१. गण्डकी प्रदेश लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site loghekardamodarkundamun@gmail.com 9857639999
५२. गण्डकी प्रदेश लोमन्थाङ गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site lomanthanggaupalika@gmail.com 9857630330
५३. गण्डकी प्रदेश वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site info@varagungmuktichhetramun.gov.np 069421001
५४. गण्डकी प्रदेश घरपझोङ गाउँपालिका मुस्ताङ Web Site info@gharapjhongmun.gov.np 069-440016
५५. गण्डकी प्रदेश हुप्सेकोट गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@hupsekotmun.gov.np 078-590702
५६. गण्डकी प्रदेश बिनयी त्रिवेणी गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@binayitribenimun.gov.np 078-416182,078416185
५७. गण्डकी प्रदेश बुलिङटार गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site info@bulingtarmun.gov.np 9857070107
५८. गण्डकी प्रदेश बौदीकाली गाउँपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) Web Site baudikalimun@gmail.com 9857046264
Showing 46 to 58 of 58 entries | Takes 1.13 seconds to render