छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ Local Level Contact जिल्ला समन्वय समिति

क्रस प्रदेश स्थानीय तहको नाम जिल्ला वेवसाईट कार्यालयको ईमेल सम्पर्क फोन बिस्तृतमा
३१ गण्डकी प्रदेश माछापुछ्रे गाउँपालिका कास्की Web Site info@machhapuchhremun.gov.np 9856017310
३२ गण्डकी प्रदेश मादी गाउँपालिका कास्की Web Site info@madimunkaski.gov.np 061506403
३३ गण्डकी प्रदेश रूपा गाउँपालिका कास्की Web Site ruparumun@gmail.com 9856072101
३४ गण्डकी प्रदेश जलजला गाउँपालिका पर्वत Web Site jaljalamunparbat@gmail.com 069522002,069522001
३५ गण्डकी प्रदेश पैयूं गाउँपालिका पर्वत Web Site paiyungapa@gmail.com 067-411101
३६ गण्डकी प्रदेश महाशिला गाउँपालिका पर्वत Web Site mahashilagapa@gmail.com 9857675111
३७ गण्डकी प्रदेश मोदी गाउँपालिका पर्वत Web Site info@modimun.gov.np 067-410164
३८ गण्डकी प्रदेश विहादी गाउँपालिका पर्वत Web Site bihadi.ruralmun@gmail.com 9857650871
३९ गण्डकी प्रदेश काठेखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site kathekholagahunpalika123@gmail.com 9857620694
४० गण्डकी प्रदेश तमानखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site info@tamankholamun.gov.np 068620014
४१ गण्डकी प्रदेश ताराखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site ito.tarakholamun@gmail.com 9857661129
४२ गण्डकी प्रदेश निसीखोला गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site info@nisikholamun.gov.np 9806197511
४३ गण्डकी प्रदेश वडिगाड गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site badigadruralmunicipality@gmail.com 068-620067
४४ गण्डकी प्रदेश वरेङ गाउँपालिका बाग्लुङ Web Site barengrm@gmail.com 068620178
४५ गण्डकी प्रदेश अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दी Web Site info@annapurnamunmyagdi.gov.np 9857683810
Showing 31 to 45 of 58 entries | Takes 0.23 seconds to render