हाईलाईट:
/ प्रकाशन

स्थानीय तहहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।

सङ्घीय मामिला शाखा २०७७ भाद्र ३० गते मंगलबार १४:२२:२५ बजे

स्थानीय तहहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (प्रतिवेदन डाउनलोड गर्नको लागि तलको PDF Icon मा Click गर्नुहोस)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहहरुबाट जारी भएका कानुनहरुको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धमा । २०७७ भाद्र ३० गते मंगलबार

थप प्रकाशन