हाईलाईट:
/ सेवाकालीन तालिम

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६ मंसिर १८ गते बुधबार १५:१७:०० बजे

सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । २०७६ मंसिर १८ गते बुधबार

थप सेवाकालीन तालिम