हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
३३१. साविकमा जिल्ला विकास समितिकाे सेवामा स्थायी नियुक्ति पार्इ हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि - कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना ३ समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-११
 
३३२. सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुका लागि कर्मचारी समायाेजन सम्बन्धी सूचना - १ समायोजन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-११
 
३३३. कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ समायोजन मन्त्रालय २०७५-०९-०३
 
जम्मा ३३३ मध्ये ३३१ देखि ३३३ सम्मका अभिलेखहरु