छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ मापदण्ड

जिल्ला सभाको नाममा रहेको जग्गा तथा भवनको हक हस्तान्तरणको सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै)

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ चैत्र २४ गते बिहीबार १२:३४:३३ बजे

जिल्ला सभाको नाममा रहेको जग्गा तथा भवनको हक हस्तान्तरणको सिफारिस सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ पठाईएको सम्बन्धमा । (जिसस सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


थप मापदण्ड